DEN EVIGA MORGONEN GRYR Lyrics

DEN EVIGA MORGONEN GRYR Lyrics

DEN EVIGA MORGONEN GRYR

Visitors Online: 660 | Today's Visits: 41326 | Yesterday's Visits: 39260DEN EVIGA MORGONEN GRYR Lyrics
Performed by- Parakletos
Album- Offerlammets Makt
**Download "DEN EVIGA MORGONEN GRYR" soundtrack!  Med skyarna han komma åter skall en gång
Och hela jorden förenas i Gudalammets sång
Denna värd uti mörker, sorger och nöd
Skall äntligen befrias ifrån den eviga död
Han som syndernas förbannelse på sina skuldror bar
Sina älskade barn till ljusets rike nu tar

Kom till mig, du som bördor bära
Jag torkar dina tårar, jag håller dig nära
Kom till mig, du som föraktad var
Jag helar ditt hjärta, jag håller dig kvar


Uppenbarelseboken 21:

21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord.
Ty den första himlen och den första jorden
hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

21:5a Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt.

21:4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon.
Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen
gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

21:6 Han sade också till mig: Det har skett.
Jag är Alfa och Omega, Begynnelsen och änden. Åt den
som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet
ur källan med livets vatten..
Album- Offerlammets Makt
**Download "DEN EVIGA MORGONEN GRYR" soundtrack!  


"DEN EVIGA MORGONEN GRYR" Scrolling Lyrics Code For Your Myspace Profile or WebsiteDEN EVIGA MORGONEN GRYR


Christian Music Lyrics by: Gospel Music


Last Updated-
Submitted by- unknown
** "DEN EVIGA MORGONEN GRYR" audio file may or may not be available for immediate download.
Keywords for this music lyric- DEN EVIGA MORGONEN GRYR Music Lyrics, Song Lyrics ,Parakletos Lyrics, , Offerlammets Makt, Christian Music Lyrics,Parakletos MP3
Christian Music Lyrics

Christian Website Directory | Dogs | Contact Us | Link to Us
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright All Rights Reserved - RecordFly, LLC
DEN EVIGA MORGONEN GRYR MP3 - Parakletos Lyrics - DEN EVIGA MORGONEN GRYR Lyrics
 
| privacy
Download Now - "DEN EVIGA MORGONEN GRYR" - Parakletos

** in some cases selected song may not be available for immediate download.