Innbydelse Lyrics

Innbydelse Lyrics

Innbydelse

Visitors Online: 2051 | Today's Visits: 27745 | Yesterday's Visits: 164850Innbydelse Lyrics
Performed by- Extol
Album- Burial
Jeg kan aldri ta del i livet
Sorte ormer har bundet meg
Sjansen til å bryte ned
De sorger som tynger meg
Vil jeg aldri se, vil jeg aldri finne

Dypets stemme, lever her inne
Og sildrer ut i samvittighetsløse gater
Svarte takter, den eneste glede
Som slipper ut gjennom mine sprukne porter

Sett luken på gløtt
Til ditt innerste kammer
Åpne for meg
La meg fylle hver sprike

Jeg åpner slusen, lar vannet strømme inn
Vann ispedd spirer gror seg fast til min bunn
Tåken skygger for lyset, når skal den lette
Jesu invitasjon
Kan være løsningen til dette

Husk det var ikke jeg
Som stjal det fredfulle, skinnende
Lyset der inne

En fullkommen overgivelse
Lar Herrens hellighet
Fylle mitt indre
Og Den Hellige Ånds kraft fornye
Min sjel, mitt sinn
Til Herren jeg løftes opp

************
English translation:

Invitation

I can never take part in life
Black snakes have tied me
A chance to break free from
The sorrows that weighs me down
Will I never see, will I never find

The voice of the deep, lives here inside
And pours out in careless ways
Black beats, the only joy
Which slips through my broken gates

Open the door slightly
To your innnermost chamber
Open it for me
Let me fill every gap

I open the dam, I let the water stream in
Seeded water grows fast to my grounds
The fog casts a shadow over the light, When will it disappear
Jesus' invitation
Might be the answer to that

Remember that it was not me
Who stole that peacefully shining
Light in there

A complete surrender
Lets the Lord's holiness
Fill my inmost
And the Holy Spirit's power renew
My soul, my mind
To the Lord I'm lifted up
************
Album- Burial"Innbydelse" Scrolling Lyrics Code For Your Myspace Profile or Website

Last Updated-
Submitted by- unknown
** "Innbydelse" audio file may or may not be available for immediate download.
Keywords for this music lyric- Innbydelse Music Lyrics, Song Lyrics ,Extol Lyrics, , Burial, Christian Music Lyrics,Extol MP3
Christian Music Lyrics

Christian Website Directory | Dogs | Contact Us | Link to Us
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright All Rights Reserved - RecordFly, LLC
Innbydelse MP3 - Extol Lyrics - Innbydelse Lyrics
 
| privacy
Download Now - "Innbydelse" - Extol

** in some cases selected song may not be available for immediate download.