Renhetens Elv Lyrics

Renhetens Elv Lyrics

Renhetens Elv

Visitors Online: 2091 | Today's Visits: 110295 | Yesterday's Visits: 151370Renhetens Elv Lyrics
Performed by- Extol
Album- Burial
(Downloaded: 118 times)
Den mektige Fyrste
Vil døpe oss i renhet
Alle onde makter
Må vike for hellighet

Renhetens elv renner gjennom
De helliges liv
For å utruste dem
Mot den mørke hær

De helliges hjem skal merkes
Med offerlammets blod
Herren skal bevare
Sine tjenere fra alt ondt

Herren elsker
Den rene av hjertet
Hans blikk er for rent
Til å se på det onde

De helliges lengsel skal rense
Denne jordens ugudelige sinn
Og forvridde sjeler
For tiden er nær for Kongens gjenkomst
Fortapte er de som da
Ikke har søkt etter fred
I sitt innerste kammer

***********
English translation:

River of Purity

The powerful Prince
Will baptize us in purity
All evil powers
Must yield to holiness

The river of purity flows through
The lives of the holy
To arm them

Against the dark legions

The homes of the holy will be marked
With the blood of the sacrificed lamb
The Lord will protect
His servants from all evil

The Lord loves
The pure of heart
His gaze is too pure
To see the wickedness

The holy desire to purify
The world’s ungodly sins
And twisted souls
The time for the King's return is near
They are lost who by then

Have not sought after peace

In their innermost chambers
***********
Album- Burial
(Downloaded: 118 times)"Renhetens Elv" Scrolling Lyrics Code For Your Myspace Profile or Website

Last Updated-
Submitted by- unknown
** "Renhetens Elv" audio file may or may not be available for immediate download.
Keywords for this music lyric- Renhetens Elv Music Lyrics, Song Lyrics ,Extol Lyrics, , Burial, Christian Music Lyrics,Extol MP3
Christian Music Lyrics

Christian Website Directory | Dogs | Contact Us | Link to Us
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright All Rights Reserved - RecordFly, LLC
Renhetens Elv MP3 - Extol Lyrics - Renhetens Elv Lyrics
 
| privacy
Download Now - "Renhetens Elv" - Extol

** in some cases selected song may not be available for immediate download.